Poland

Kierownictwo Lightsource bp i bp zgodziło się wyrównać swoje udziały w Lightsource bp i stworzyć uproszczoną strukturę joint venture 50:50.

Kierownictwa Lightsource bp i bp zgodziły się wyrównać swoje udziały w Lightsource bp i stworzyć uproszczoną strukturę joint venture 50:50.

W ramach transakcji bp zakupi nowo wyemitowany pakiet udziałów w firmie, aby przyspieszyć rozwój Lightsource bp, wspierając ambitne dążenie do 10 GW rozwiniętych aktywów do końca 2023 roku.

W grudniu 2017 r. bp nabył 43% udziałów w spółce Lightsource, która następnie została przemianowana na Lightsource bp. Dziś bp zgodził się na zakup dodatkowego pakietu udziałów w Lightsource bp, aby stać się równorzędnym partnerem w biznesie. Reszta udziałów pozostanie w posiadaniu kierownictwa i pracowników.

W związku z tym, że w ramach tej transakcji zostaną wyemitowane nowe akcje, środki zapłacone przez bp w celu zwiększenia udziałów będą natychmiast dostępne dla Lightsource bp na inwestycje. Szczegóły finansowe transakcji nie zostaną ujawnione.
Strategiczne decyzje nadal będą podejmowane wspólnie przez obie grupy akcjonariuszy, przy czym każda z nich ma teraz równą liczbę nominowanych w zarządzie Lightsource bp.

W ciągu dwóch lat od pierwszej inwestycji bp, działalność Lightsource bp rozszerzyła się z pięciu do 13 krajów. Firma podpisała umowy na duże projekty w Europie, obu Amerykach i Australii oraz zbudowała listę projektów o mocy przekraczającej 12 GW.

Nick Boyle, CEO Lightsource bp:

“Kiedy po raz pierwszy ogłosiliśmy to partnerstwo dwa lata temu, bardzo jasno określiliśmy naszą misję – że razem chcemy przyspieszyć wzrost energii słonecznej na całym świecie i pomóc w napędzaniu rewolucji słonecznej. Chociaż poczyniliśmy już ogromne postępy zarówno pod względem wielkości, jak i liczby naszych projektów i szybko rozszerzyliśmy nasz globalny zasięg, wciąż jest o wiele więcej, co możemy razem zrobić”.

Dev Sanyal, dyrektor generalny Alternative Energy, bp:

“bp jest zaangażowane w pomoc w zaspokojeniu szybko rosnącego światowego zapotrzebowania na energię niskoemisyjną. Energia słoneczna, która według prognoz wzrośnie 10-krotnie do 2040 r., odgrywa kluczową rolę w tej transformacji energetycznej. Dlatego chcemy zainwestować więcej w Lightsource bp i pogłębić nasze partnerstwo. Chcemy rozwijać biznes energii słonecznej na całym świecie i możemy wnieść skalę, możliwości i zasoby, aby tak się stało. Jesteśmy dumni, że możemy rozwijać energetykę słoneczną u boku tak dynamicznego partnera”.

Najnowsze wiadomości

21 cze, 2024

European Solar Day: Świętujmy potencjał energii słonecznej 

European Solar Day 2024: Świętujmy potencjał energii słonecznej z Lightsource bp Polska

Czytaj więcej

29 maj, 2024

Lightsource bp Poland wśród głównych uczestników V edycji Kongresu PV

Lightsource bp Poland wśród głównych uczestników V edycji Kongresu PV

Czytaj więcej

24 maj, 2024

Otwarcie nowego biura w Polsce

Lightsource bp otworzył nowe biuro w centrum Warszawy – przestrzeń dla stale powiększającego się zespołu, który intensywnie rozbudowuje portfolio firmy w Polsce.

Czytaj więcej