Poland

Lightsource bp publikuje raport zrównoważonego rozwoju 2022

Lightsource bp, światowy lider w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych, opublikował raport zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze informacje zawarte w raporcie:

  • Rozwój energii słonecznej na dużą skalę – projekty o mocy 3 GW opracowane w 2022 r.
  • Postępy w realizacji naszego celu, jakim jest zapewnienie przyrostu netto różnorodności biologicznej, w tym wnioski z naszego dotychczasowego portfolio.
  • Zaktualizowana inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1, 2 i 3 oraz nasze krótkoterminowe cele naukowe.
  • Nasze zaangażowanie w poprawę obiegu zamkniętego, w tym ponowne wykorzystanie lub recykling paneli słonecznych w naszych aktywach
  • Realizacja naszego programu rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem ESG.
  • Finansowa część naszych inwestycji i wkład w społeczności lokalne.

front cover of sustainability report 2022

Przeczytaj raport zrównoważonego rozwoju 2022 Lighstource bp

Najnowsze wiadomości

29 maj, 2024

Lightsource bp Poland wśród głównych uczestników V edycji Kongresu PV

Lightsource bp Poland wśród głównych uczestników V edycji Kongresu PV

Czytaj więcej

24 maj, 2024

Otwarcie nowego biura w Polsce

Lightsource bp otworzył nowe biuro w centrum Warszawy – przestrzeń dla stale powiększającego się zespołu, który intensywnie rozbudowuje portfolio firmy w Polsce.

Czytaj więcej

15 Gru, 2023

COP28 z udziałem Lightsource bp

Lightsource bp uczestniczył w konferencji klimatycznej COP28, która odbyła się w Dubaju. Firma promowała tam rolę energii słonecznej w globalnej transformacji energetycznej

Czytaj więcej