Poland

Lightsource bp publikuje raport zrównoważonego rozwoju 2022

Lightsource bp, światowy lider w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych, opublikował raport zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze informacje zawarte w raporcie:

  • Rozwój energii słonecznej na dużą skalę – projekty o mocy 3 GW opracowane w 2022 r.
  • Postępy w realizacji naszego celu, jakim jest zapewnienie przyrostu netto różnorodności biologicznej, w tym wnioski z naszego dotychczasowego portfolio.
  • Zaktualizowana inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1, 2 i 3 oraz nasze krótkoterminowe cele naukowe.
  • Nasze zaangażowanie w poprawę obiegu zamkniętego, w tym ponowne wykorzystanie lub recykling paneli słonecznych w naszych aktywach
  • Realizacja naszego programu rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem ESG.
  • Finansowa część naszych inwestycji i wkład w społeczności lokalne.

front cover of sustainability report 2022

Przeczytaj raport zrównoważonego rozwoju 2022 Lighstource bp

Najnowsze wiadomości

28 Sep, 2023

Lightsource bp partnerem biznesu i samorządów na drodze do dekarbonizacji

Lightsource bp wspiera firmy na ich drodze ku zeroemisyjności dostarczając czystą, odnawialną energię słoneczną

Czytaj więcej

21 Sep, 2023

Lightsource bp podpisała z Microsoftem pierwszą umowę na sprzedaż energii słonecznej w Polsce

Lightsource bp podpisała z koncernem Microsoft długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) produkowanej z projektu fotowoltaicznego.

Czytaj więcej

13 Sep, 2023

Kolejna edycja biegowej rywalizacji w Kotli z Lightsource bp

To już 6. edycja Biegu Katorżniczego KotlActive Forest Run. W tym roku do rywalizacji stanęło łącznie blisko 200 zawodników.

Czytaj więcej