Poland

Energia solarna bije globalny rekord dziesiąty rok z rzędu

Sektor energii słonecznej wciąż bardzo dynamicznie rozwija się, nie tylko w Europie. Według raportu SolarPower Europe w 2022 r. na całym świecie zainstalowano 239 GW nowej energii słonecznej, bijąc roczny rekord dziesiąty rok z rzędu.

Aby zobrazować tę liczhttps://www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/global-market-outlook-for-solar-power-2023-2027bę: wystarczy to do zasilenia ponad 170 milionów domów w Stanach Zjednoczonych.

Liczby te pokazują również ogromny 45-procentowy wzrost branży PV od 2021 roku i spodziewamy się podobnego wzrostu w tym roku. Oczekuje się, że w tym tempie już w 2027 roku energia słoneczna wyprzedzi węgiel i stanie się największym źródłem energii na świecie.

Na drodze do tej świetlanej przyszłości wciąż stoją jednak pewne istotne wyzwania.

Czy krajowe sieci energetyczne poradzą sobie z tym błyskawicznym wzrostem? Jakie nowe technologie magazynowania energii można szybko wdrożyć, aby odciążyć nasze sieci? Co można zrobić, aby zwiększyć wykorzystanie energii słonecznej w krajach globalnego południa? Są to pytania, które wciąż pozostają otwarte.

Świetlane perspektywy

Energia słoneczna oferuje obecnie najtańszą energię elektryczną, jaką kiedykolwiek widział świat. Jest to ogromny kamień milowy dla branży, który leży u podstaw szybkiego wzrostu obserwowanego w ciągu ostatnich kilku lat.

Zgodnie z raportem SolarPower Europe, energia słoneczna przezwyciężyła “tak zwany trylemat energetyczny dotyczący zrównoważonego rozwoju, przystępności cenowej i bezpieczeństwa dostaw”, aby stać się komercyjnie opłacalna.

Wywołało to gwałtowny wzrost inwestycji w projekty solarne, które w 2023 r. mają osiągnąć wartość około 380 mld USD. Co najważniejsze, po raz pierwszy jest to kwota wyższa niż przewidywane inwestycje w produkcję ropy naftowej – około 370 miliardów dolarów.

Energia słoneczna nie tylko wyprzedza paliwa kopalne, ale także inne formy energii odnawialnej. Przyciąga 43% globalnych inwestycji w sektorze (od 2020 r.), czyli o 8 punktów procentowych więcej niż morska energia wiatrowa. Spośród wszystkich mocy odnawialnych zainstalowanych w 2022 r. dwie trzecie pochodziło właśnie z fotowoltaiki.

Inwestycje te pomogły wprowadzić szereg nowych innowacji i praktyk w tej dziedzinie, pomagając zwiększyć atrakcyjność kosztową energii słonecznej na całym świecie. Na przykład w Lightsource bp jesteśmy pionierami w zakresie instalacji “agrivoltaics”, które umożliwiają rolnikom wytwarzanie energii słonecznej, hodowlę zwierząt gospodarskich i wspieranie różnorodności biologicznej na jednej działce.

Dzięki tym obiecującym warunkom, energia słoneczna będzie stanowić 60 procent wszystkich instalacji energetycznych zbudowanych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jednak liczby te napawają optymizmem, ale nie mówią wszystkiego.

Wyzwania, które wciąż przed nami

Pomimo szybkiego wzrostu, energia słoneczna stanowi zaledwie 3,6 proc. globalnego woluminu wytwarzania energii elektrycznej. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Europy, Ameryki Północnej i Chin, które same odpowiadały za 38 procent światowego wzrostu produkcji energii fotowoltaicznej w 2021 roku.

Jeśli świat ma się pozbyć paliw kopalnych i rozwijać rynek energii słonecznej w tempie wymaganym do zapobieżenia kryzysowi klimatycznemu, musi pokonać kilka głównych barier. Technologie generowania energii słonecznej są dobrze rozwinięte, ale nasze systemy sieciowe już nie. Sieci elektroenergetyczne często nie są przystosowane do zmienności przesyłu energii ze źródeł odnawialnych. Są one również zaprojektowane do przesyłania energii elektrycznej ze stosunkowo niewielkiej liczby elektrowni, a nie z dużej liczby rozproszonych geograficznie jednostek.

Oznacza to długi czas oczekiwania na podłączenie do sieci, co zniechęca wiele projektów solarnych do rozpoczęcia ich realizacji. Kolejnym czynnikiem hamującym cały proces jest polityka i przeszkody regulacyjne. W wielu krajach projekty fotowoltaiczne muszą przechodzić przez długie i złożone procesy uzyskiwania pozwoleń. Inne opierają się na procesach przetargowych w celu rozdania kontraktów, co zniechęca mniejszych wytwórców.

Projekty solarne pozostają również skoncentrowane w stosunkowo niewielkiej liczbie bogatszych krajów. Rozprzestrzenianie energii słonecznej w krajach rozwijających się ma kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji świata.

Co dalej?

Na całym świecie czynione są postępy w rozwiązywaniu tych kwestii, a my w Lightsource bp jesteśmy w czołówce tego procesu.

Inwestujemy na całym świecie, w tym na rozwijających się rynkach, takich jak Polska, Tajwan i Brazylia.

Zwiększamy również pojemność naszych magazynów energii, aby przechowywać nadmiar energii elektrycznej z naszych farm słonecznych w momentach nadwyżki i ponownie wprowadzać ją do sieci w momentach wysokiego zapotrzebowania, pomagając odciążyć sieć.

Czytaj pełną wersję raportu Solar Power Europe 2022

Najnowsze wiadomości

21 cze, 2024

European Solar Day: Świętujmy potencjał energii słonecznej 

European Solar Day 2024: Świętujmy potencjał energii słonecznej z Lightsource bp Polska

Czytaj więcej

29 maj, 2024

Lightsource bp Poland wśród głównych uczestników V edycji Kongresu PV

Lightsource bp Poland wśród głównych uczestników V edycji Kongresu PV

Czytaj więcej

24 maj, 2024

Otwarcie nowego biura w Polsce

Lightsource bp otworzył nowe biuro w centrum Warszawy – przestrzeń dla stale powiększającego się zespołu, który intensywnie rozbudowuje portfolio firmy w Polsce.

Czytaj więcej