Poland

Lightsource bp włącza się w proces transformacji energetycznej Polski z pakietem inwestycji w energetykę słoneczną o łącznej mocy 757 MW

  • Inwestycje będą realizowane we współpracy z doświadczonym lokalnym deweloperem zajmującym się energią odnawialną.
  • Po zakończeniu realizacji projektów, ich wartość wyniesie ok 500 milionów euro.

19 października 2021 r., Warszawa – Lightsource bp, światowy lider w dziedzinie rozwoju i zarządzania farmami fotowoltaicznymi, pozyskał swoje pierwsze projekty w Polsce w ramach umowy o współpracy o łącznej mocy 757MWp.

Umowa ta jest dowodem na zmiany na dynamicznie rozwijającym się rynku energetycznym w Polsce, w którym mocno przyspiesza rozwój energetyki odnawialnej i następuje stopniowe odejście od energii pozyskiwanej z węgla.

Łączne nakłady na realizację całej inwestycji mogą wynieść nawet 500 milionów euro. Lightsource bp dokładnie przeanalizował potencjał wszystkich projektów od dewelopera i wyselekcjonował te z największym potencjałem. Około połowa projektów może być gotowa do budowy w 2022 roku.

Energia z projektów Lightsource bp będzie sprzedawana w części na rynku energii, a także poprzez odbiorców korporacyjnych w ramach umów długoterminowych. Realizowane przez spółkę projekty wezmą także udział w przyszłych aukcjach energii odnawialnej w Polsce organizowanych przez URE.

Po oddaniu inwestycji do użytku, wybudowane farmy fotowoltaiczne zapewnią ilość czystej energii elektrycznej wystarczającą, by zasilić 362 870 polskich gospodarstw domowych. Nowo utworzony portfel aktywów zapewni Lightsource bp stabilny fundament do realizacji ambitnych długoterminowych przedsięwzięć w Polsce o łącznej mocy liczonej w gigawatach w oparciu o szerokie doświadczenie spółki zdobyte na całym świecie.

Portfel dziewięciu inwestycji w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim będzie realizowany we współpracy z doświadczonym lokalnym deweloperem z branży energetyki odnawialnej.

Polska u progu transformacji energetycznej

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce w miarę instalacji i przyłączania do sieci coraz większej liczby paneli. Łączna moc zainstalowana w tym sektorze przekroczyła już w Polsce 6 GW. Kraj zamierza zwiększyć udział OZE w zużyciu energii przez odbiorców końcowych. Energetyka słoneczna będzie odgrywać kluczową rolę w procesie tej transformacji.

Energia pochodząca z ogniw fotowoltaicznych, jako najtańsza w historii, umożliwi Polsce dokonanie niskokosztowej, a zarazem efektywnej dekarbonizacji. W ramach tego procesu powstaną nowe miejsca pracy i pojawią się możliwości rozwoju sektora fotowoltaicznego w kraju. Polska zamierza również stworzyć warunki dla powstania większej liczby firm produkujących konstrukcje oraz infrastrukturę towarzyszącą panelom słonecznym, by wraz z istniejącymi już dostawcami falowników mogli oni jeszcze bardziej rozbudować lokalny łańcuch dostaw dla energetyki słonecznej w Polsce.

Vlasios Souflis, odpowiedzialny za globalną ekspansję Lightsource bp, stwierdził:

“Wejście na polski rynek stanowi dla nas niezwykle ważny krok. Polska należy do grona największych gospodarek europejskich, na których do tej pory nie byliśmy jeszcze obecni. Ponieważ odnawialne źródła energii muszą podwoić swój udział w sieci, możliwości wzrostu pojawiające się przed tą branżą są ogromne.”

Michał Głowacki, dyrektor ds. rozwoju biznesu Lightsource bp w Polsce, powiedział:
“Skupimy się teraz na zwiększeniu naszej obecności w kraju w oparciu o tę pierwszą transakcję. Lightsource bp zamierza wnieść do polskiego systemu elektroenergetycznego niedrogą, czystą i niskoemisyjną energię, liczoną w gigawatach.”

Bogdan Kucharski, prezes zarządu bp Polska, stwierdził:

“Polska stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną do 2040 r. Ponadto polska energetyka i gospodarka będą się opierać głównie na odnawialnych źródłach energii. W tym kierunku musimy podążać i właśnie tego oczekuje od nas społeczeństwo. Dlatego cieszę się, że Lightsource bp zamierza rozwijać energetykę słoneczną dla Polski, wspierając narodowy cel naszego kraju w zakresie energii odnawialnej. Celem jest istotne przyczynienie się do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię z lokalnych niskoemisyjnych źródeł.”

Lightsource bp uzyskało ostatnio 1,8 mld dolarów kredytu na realizację swojego globalnego celu – wdrożenia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 GW do 2025 roku.

Related news

25 Apr, 2022

Celebrating Earth Day 2022!

Earth day is a time to reflect on how we live on our planet and act to reduce the impact that we have…

Czytaj więcej

24 Jan, 2022

Going beyond solar: boosting biodiversity for a more sustainable future

As a solar company, our main contribution to global sustainability is pretty much what it says on the tin – we make renewable energy.

Czytaj więcej

04 Mar, 2020

Two sides to the same panel: Bifacial technology

Bifacial (literally ‘two faced’) solar panel technology has become a hot topic across our sector in recent years due to its…

Czytaj więcej