Poland

Świętujemy udane zbiory ze społecznościami Radwanic i Jarosławia

Coroczne, tradycyjne Święto Plonów było doskonałą okazją do rozmowy o przyszłości energii odnawialnej i inwestycjach realizowanych przez Lightsource bp w różnych częściach Polski.

W sobotę 19 sierpnia gościliśmy na Dożynkach Gminnych w Radwanicach (woj. dolnośląskie), w niedzielę 20 sierpnia, ponad 500 km dalej – w Dożynkach Gminnych w Makowiskach, w gminie Jarosław (woj. podkarpackie).

Zespół Lightsource bp skorzystał z zaproszenia do udziału w dożynkach w dwóch lokalizacjach, gdzie obecnie realizowane są projekty inwestycyjne firmy. Ich łączna prognozowana moc to około 500 MW, a projekt w Radwanicach ma szasnę stać się największym w Polsce! Budowa tak dużych obiektów na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku umożliwi generowanie zielonej energii i wzrost udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. To również ogromna szansa dla lokalnych samorządów, które dzięki lokalizacji instalacji będą mogą czerpać korzyści z energetycznej inwestycji na swoim terenie.

W gminach Radwanice i Jarosław rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat przyszłości odnawialnych źródeł energii, lokalizacji elektrowni solarnych i korzyści dla mieszkańców i dzierżawców gruntów pod nowe farmy wiatrowe – podkreśla Michał Głowacki, szef Lightsource bp w Polsce – Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować zakończenie plonów z przedstawicielami lokalnych społeczności, w lokalizacjach, gdzie realizujemy nasze projekty farm fotowoltaicznych i gdzie będziemy generować zieloną energię pochodzącą ze słońca.

Na stoisku Ligthosurce bp czekały na mieszkańców atrakcje przygotowane przez pracowników firmy. Dodatkowo dzieli się oni informacjami na temat inwestycji realizowanych w gminach, zachęcali do zdobywania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i korzyści z zielonej transformacji. Dla wszystkich odwiedzających stoisko Lightsource bp przygotowano niespodzianki, upominki, a także ciasta przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich, działające na terenie gmin.

Imprezom dożynkowym towarzyszyły tradycyjne pokazy wieńców dożynkowych, uroczyste msze święte – dziękczynienie za obfite plony oraz koncerty lokalnych zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie w Makowisku (gm. Jarosław) wystąpiły zespoły taneczne, a mieszkańcy Radwanic mieli okazję bawić się na koncercie Sary James, finalistki programu America.

Lightsource bp jest firmą aktywnie działającą na rzecz lokalnych społeczności. Dobre sąsiedztwo jest częścią tego, kim jesteśmy jako firma. Tym bardziej spotkanie z naszymi sąsiadami i dzierżawcami gruntów pod farmy PV jest ważne, aby lepiej identyfikować lokalne potrzeby, tworząc biznes odpowiedzialny społecznie – mówi Irena Gajewska, kierująca komunikacją polskiego biura Lightsource bp.

Zakończenie żniw obchodzone jest uroczyście w wielu regionach Polski. Dożynki to tradycyjnie najważniejsze święto dla społeczności lokalnych. Świętuje się je gdy zaczynają pustoszeć pola, praca rolników dobiega końca, w podziękowaniu za obfite plony.