Spain

Farma Fotowoltaiczna Gaworzyce

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

290MW

moc zainstalowana farmy

155 674

Liczba gospodarstw domowych mogąca być zasilana przez farmę

336 ha

Powierzchnia farmy: na tę chwilę

252 943

Redukcja CO2 w ujęciu rocznym

214 982

Ekwiwalent redukcji pojazdów emitujących CO2

Etap projektu

Wybór lokalizacji

Wstępne oceny, projekty techniczne

Złożenie wniosków

Realizacja warunków planowania

Budowa

Eksploatacja

Likwidacja

Farma Fotowoltaiczna Gaworzyce

Farma Fotowoltaiczna Gaworzyce realizowana jest w Powiecie Polkowickim, na terenie Województwa Dolnośląskiego. Projekt ma moc przyłączeniową 290MWp AC i docelową moc zainstalowaną na poziomie 380 MWp DC.

Projekt farmy przewiduje zainstalowanie paneli bifacjalnych, co wydatnie zwiększy ilość produkowanej elektrycznej. Budowa pierwszego etapu Farmy Fotowoltaicznej Gaworzyce rozpocznie się w pierwszej połowie 2024. Początek produkcji energii elektrycznej planowany jest na 2026 rok.

Skontaktuj się z nami

Zawsze chętnie służymy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań. Można się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie przez zespół obsługi klienta.

info@lightsourcebp.com 03332000755

*Campos obligatorios