Nederland

Duurzaamheid

Duurzaamheid? Tijd om nu in actie te komen

Klimaatverandering, fossiele energie en het verlies van biodiversiteit zijn onderdelen van een aantal complexe en met elkaar in verband staande problemen, die zwaar drukken op onze voetafdruk. Het milieuprobleem heeft ingrijpende gevolgen met een directe impact op zowel de natuur als op het leven van de mens.

Netherlands Sustainability

Lightsource bp zal met haar eigen duurzaamheidsstrategie een grote bijdrage leveren aan de dringende oproep om deze problemen op te lossen. Onze aanpak in Nederland is in lijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs), zoals die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Onze duurzaamheidsstrategie helpt Nederland bij de overgang naar een koolstofarme toekomst. Onze kernactiviteit – het op een verantwoorde manier ontwikkelen van zonne-energieprojecten – is de basis van onze aanpak. Maar ons streven naar een duurzaam Nederland gaat veel verder dan zonne-energie. In onze visie hebben we onze doelen op het gebied van duurzaamheid vastgelegd.