Nederland

Grootschalige zonneparken zijn noodzakelijk

Beschikbare ruimte op daken onvoldoende om energiedoelstellingen te halen

“Nederland kan niet zonder de aanleg van grootschalige zonneparken als we de toekomstige energiedoelstellingen willen realiseren”, zegt Mark Straver, business development manager bij Lightsource BP Nederland. “Als Nederland conform de doelstellingen in 2050 zo’n 20 procent van de totale energiebehoefte uit zonne-energie wil halen, moet er zo’n 200 GW aan zonnepanelen worden geplaatst. Op dit moment ligt er in ons land zo’n 3 GW aan zonnepanelen. Dat betekent dat er een enorme taak ligt. Als je bedenkt, dat er op de totale, voor zonnepanelen geschikte dakoppervlakte in ons land zo’n 80 GW geïnstalleerd kan worden, moge duidelijk zijn dat we ook de grond en het wateroppervlakte moeten gebruiken. Dat zijn prima alternatieven die ook praktisch goed uitvoerbaar zijn.”

Lightsource BP is een van de grootste ontwikkelaars en exploitanten van grootschalige zonne-energieprojecten in Europa. Lightsource BP heeft inmiddels vele honderden innovatieve projecten gerealiseerd; met name in Groot-Brittanniё, maar ook daarbuiten. In het totaal heeft Lightsource in Europa meer dan 2 GW aan zonne-energieprojecten in beheer. Sinds afgelopen zomer is Lightsource ook in Nederland actief. “De Nederlandse markt voor zonne-energie biedt interessante mogelijkheden voor verdere groei”, licht Mark Straver toe. “Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in het jaar 2020 veertien procent van zijn energievoorziening uit duurzame energiebronnen zoals zonne-energie te halen. Tot 2050 moet het aandeel van zonne-energie nog veel sneller toenemen.”

De komende tijd zal Lightsource BPzich vooral richten op de landelijke gebieden en de agrarische sector. Lightsource BP zoekt percelen met een oppervlakte van zo’n 5 hectare op een niet al te grote afstand van de elektrische infrastructuur. De zonneparken worden zo ontworpen dat grondeigenaren maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte zodat het land behalve voor het opwekken van energie ook gebruikt kan worden voor het houden van kleinvee, bijenteelt en verbetering van de biodiversiteit. Een belangrijk argument is, dat agrarische ondernemers dankzij de verhuur van land een vaste bron van inkomsten krijgen, die ze minder afhankelijk maakt van de marktwerking.

Weerstand

Mark Straver is zich ervan bewust dat niet iedereen enthousiast is over de aanleg van zonneparken in de landelijke gebieden, omdat dat ten koste zou gaan van kostbare landbouwgrond. “We hebben begrip voor dat standpunt”, zegt hij, “maar een kritische evaluatie van de beschikbare ruimte en de doelstellingen voor lokale energie-opwekking leert, dat we uiteindelijk wel zullen moeten. Behalve naar de beschikbare dakoppervlakte kijken we in Nederland naar niet benutte grondstroken langs wegen en spoorwegen, bij vliegvelden en bij industrieterreinen. Maar zelfs al zou je daar overal zonnepanelen kunnen en willen plaatsen, dan nog kom je niet aan die 200 GW. Op termijn zullen we dus toch een deel van het landelijke gebied moeten gebruiken. Daar ligt land dat door de bodemeigenschappen of de ligging niet of nauwelijks gebruikt wordt. En in de veeteelt krijgen we waarschijnlijk te maken met een inkrimping van de veestapel, waardoor er ook weideland beschikbaar komt.”

Drijvende zonneparken

Een interessante optie voor ons land zijn volgens Straver drijvende zonneparken, waarvoor de belangstelling momenteel snel toeneemt. Er liggen enkele kleinere velden, die vooral bedoeld zijn om ervaring op te doen. In Groot-Brittanniё heeft Lightsource BP in maart vorig jaar een van de grootste drijvende zonneparken ter wereld in gebruik genomen. Op het Queen Elizabeth II waterreservoir in Londen, dat een oppervlakte heeft van 57.000 vierkante meter liggen ruim 23.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 6,3 MW.

Inpassing

“Zonne-energieprojecten kunnen snel en zonder veel impact voor de omgeving en het landschap worden aangelegd”, licht Mark Straver toe. “Op de locaties waar we een zonne-energiepark bouwen, werken we intensief samen met de lokale overheden, omwonenden en andere betrokkenen. We houden rekening met hun wensen en we doen alles om de projecten zo optimaal mogelijk in de bestaande omgeving in te passen.”

Lightsource BP kan het hele proces van ontwikkeling, financiering, engineering, planning, het regelen van de vergunningen en de feitelijke bouw op zich nemen. Na de oplevering verzorgt het bedrijf het operationele beheer en onderhoud, zodat de verhuurder van de grond nergens naar om hoeft te kijken. Behalve eigen projectontwikkeling kan Lightsource in samenwerking met energiebedrijven, gemeentelijke overheden en zakelijke klanten zonne-energieprojecten uitvoeren, waarvoor de vergunningen en/of SDE+ subsidies al verleend zijn.

Gerelateerd nieuws

16 Jun, 2023

Albert Sein aan de slag als Head of Business Development bij Lightsource bp Nederland

Albert de Nederlandse activiteiten van Lightsource bp op het gebied van zonne-energie en energieopslag leiden en uitbreiden.

Lees het verhaal

15 Mar, 2023

Lightsource bp van start in Duitsland

Tegen 2030 wil Lightsource bp in Duitsland elk jaar 300 tot 400 megawatt aan zonne-energiecapaciteit ontwikkelen.

Lees het verhaal

01 Mar, 2023

Lightsource bp nieuwe bedrijfsvriend van Studio Energie

Lightsource bp is per 1 maart bedrijfsvriend van de podcast Studio Energie

Lees het verhaal