Nederland

Lidmaatschap Holland Solar belangrijk voor Lightsource BP

Lightsource BP is sinds juni 2018 aangesloten bij Holland Solar, de branchevereniging voor de Nederlandse zonne-energiesector. De vereniging werd in 1983 opgericht om de belangen van de Nederlandse zonne-energiesector te behartigen en telt momenteel zo’n 135 leden; niet alleen aanbieders van zonne-energiesystemen voor daken, op het land en op het water, maar ook installatiebedrijven, die zonne-energiesystemen bouwen en monteren.

Holland Solar ziet het als zijn missie om er samen met de leden voor te zorgen dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt. De vereniging verwacht dat rond 2050 een derde van de totale Nederlandse energiebehoefte worden opgewekt door zonne-energie. De vereniging wil een actieve bijdrage leveren aan de discussie over subsidies en wet- en regelgeving. Een andere belangrijke doelstelling is verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van zonne-energiesystemen.

Transparantie

“Wij vinden de branchevereniging vooral van belang om als sector gezamenlijk, herkenbaar en met een duidelijke visie naar buiten te treden”, zegt Adrian Wasiak , Head of Business Development bij Lightsource BP in Nederland. “We moeten ons als branche verenigen om de kwaliteit van de projecten en systemen te verbeteren. Vooral bij de ontwikkeling van zonneparken zijn er in het begin partijen actief geweest die de markt nogal agressief benaderd hebben en die de projecten niet altijd even goed afgerond hebben. Door op een transparante manier zaken te doen en alle relevante partijen bij de ontwikkeling van projecten te betrekken, wekken we het vertrouwen dat nodig is om de sector verder te laten groeien.”

Gedragscode

Lightsource BP heeft als lid van de werkgroep ‘Lokaal beleid’ mede aan de wieg gestaan van de Gedragscode voor de zonne-energiesector waaraan Holland Solar momenteel werkt. “De Gedragscode komt voort uit vervelende verhalen die in de markt rondgingen over de ontwikkeling van zonneparken”, licht Wasiak toe. “In de gedragscode wordt een aantal standaard processtappen geformuleerd en richtlijnen gegeven voor de projectontwikkeling, de informatievoorziening en de betrokkenheid van overheden en omwonenden. Je kunt er vanuit gaan dat de leden van Holland Solar zich straks allemaal aan die Gedragscode gaan houden. Het lidmaatschap van Holland Solar betekent dan meteen een soort van kwaliteitscertificaat voor de aangesloten bedrijven.”

Holland Solar is nu bezig een breed draagvlak te creëren voor de Gedragscode door ook andere brancheorganisaties, overheden en milieuverenigingen bij de totstandkoming van de Gedragscode te betrekken. De verwachting is dat de Gedragscode in het najaar officieel gepresenteerd wordt.

Gerelateerd nieuws

16 Jun, 2023

Albert Sein aan de slag als Head of Business Development bij Lightsource bp Nederland

Albert de Nederlandse activiteiten van Lightsource bp op het gebied van zonne-energie en energieopslag leiden en uitbreiden.

Lees het verhaal

15 Mar, 2023

Lightsource bp van start in Duitsland

Tegen 2030 wil Lightsource bp in Duitsland elk jaar 300 tot 400 megawatt aan zonne-energiecapaciteit ontwikkelen.

Lees het verhaal

01 Mar, 2023

Lightsource bp nieuwe bedrijfsvriend van Studio Energie

Lightsource bp is per 1 maart bedrijfsvriend van de podcast Studio Energie

Lees het verhaal