Nederland

Lightsource Renewable Energy start activiteiten in Nederland

Lightsource richt zich op ontwikkeling en exploitatie van grootschalige zonne-energieprojecten

Lightsource Renewable Energy, de grootste ontwikkelaar en exploitant van grootschalige zonne-energieprojecten in Europa, is gestart met de activiteiten in Nederland. Het bedrijf werkt momenteel vanuit Amsterdam en staat onder leiding van de Nederlander Mark Straver. De komende maanden zal Lightsource op diverse evenementen aanwezig zijn, om zijn dienstverlening onder de aandacht te brengen. Lightsource Renewable Energy heeft uitgebreide ervaring met de ontwikkeling, aanleg en exploitatie van grootschalige zonne-energieparken. In Europa zijn inmiddels honderden projecten gerealiseerd en in het totaal heeft Lightsource in Europa meer dan 2GW aan zonne-energieprojecten in beheer.

“De Nederlandse markt voor zonne-energie biedt interessante mogelijkheden voor verdere groei”, zei CEO Nick Boyle van Lightsource. “Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in het jaar 2020 14% van zijn energievoorziening uit duurzame energiebronnen te halen. Dankzij onze uitgebreide ervaring met grootschalige zonne-energieprojecten kunnen we daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De ervaring van het Nederlandse management team en zijn kennis van financiering, vergunningenprocedures en de technische realisering van projecten komen daarbij goed van pas. We zijn blij dat Mark Straver de dagelijkse leiding in Nederland op zich neemt. Hij is al meer dan tien jaar werkzaam in de markt voor zonne-energie en kan samen met onze specialisten in Groot-Brittanniё de plannen en activiteiten in Nederland uitvoeren.”

Agrarische sector

Het Nederlandse team heeft de opdracht om de dienstverlening van Lightsource met betrekking tot grootschalige zonne-energieparken in de Nederlandse energiemarkt te introduceren en uit te rollen. Lightsource richt zich op een integrale oplossing, beginnend met ontwikkeling, financiering, engineering, vergunningen en planning tot en met diensten als operationeel beheer en onderhoud. Lightsource gaat zich niet alleen toeleggen op eigen projectontwikkeling, maar wil zich in samenwerking met energiebedrijven, gemeentelijke  overheden en grote, zakelijke klanten eveneens bezighouden met de uitvoering van zonne-energieprojecten, waarvoor al vergunningen en/of SDE+ subsidies beschikbaar zijn.

De komende maanden zal Lightsource zich vooral richten op landelijke gebieden en de agrarische sector. Zonneparken kunnen namelijk een oplossing zijn voor land dat niet of minimaal in gebruik is en voor agrarische ondernemers, die door de verhuur van land voor zonneparken een interessante en constante bron van inkomsten kunnen krijgen. Lightsource zoekt percelen met een oppervlakte vanaf zo’n 5 hectare op een niet al te grote afstand van de elektrische infrastructuur.

Drijvende zonneparken

Interessant voor de Nederlandse markt is ook de kennis van Lightsource van grootschalige, drijvende zonneparken. In 2016 realiseerde Lightsource het grootste drijvende zonne-energiepark voor diep water in het Queen Elizabeth II waterreservoir in Londen. Daarmee liet Lightsource zien, dat grootschalige zonne-energie projecten in drukbevolkte gebieden zowel op het land als op het water gerealiseerd kunnen worden.

“Het is goed om te zien dat de Nederlandse overheid de laatste jaren volop inzet op de groei van zonne-energie door het verlenen van subsidie voor duurzame energie. Die steun is cruciaal voor een duurzame toekomst en we hopen dat wij in Nederland een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie”, zei Mark Straver, Business Development Manager voor Lightsource in Nederland. “Zonne-energie kan veel sneller en met veel minder impact voor de omgeving en het landschap toegepast worden. Op elke locatie, waar we een zonne-energiepark bouwen, werken we intensief samen met de lokale overheden, omwonenden en andere betrokkenen. We houden terdege rekening met hun prioriteiten, meningen en verzoeken en we doen alles om de projecten zo optimaal mogelijk in de omgeving in te passen. Ik ben er oprecht trots op, dat we Nederland met onze expertise kunnen helpen bij de ontwikkeling van meer grootschalige zonne-energie projecten.”

Related news

16 Jun, 2023

Albert Sein aan de slag als Head of Business Development bij Lightsource bp Nederland

Albert de Nederlandse activiteiten van Lightsource bp op het gebied van zonne-energie en energieopslag leiden en uitbreiden.

Lees het verhaal

15 Mar, 2023

Lightsource bp van start in Duitsland

Tegen 2030 wil Lightsource bp in Duitsland elk jaar 300 tot 400 megawatt aan zonne-energiecapaciteit ontwikkelen.

Lees het verhaal

01 Mar, 2023

Lightsource bp nieuwe bedrijfsvriend van Studio Energie

Lightsource bp is per 1 maart bedrijfsvriend van de podcast Studio Energie

Lees het verhaal