Nederland

SDE+ subsidie aan Lightsource BP toegekend voor aanleg Zonnepark Westdorp

De rijksoverheid heeft een SDE+ subsidie verstrekt aan Lightsource BP – een ontwikkelaar en exploitant van zonne-energieprojecten – voor het realiseren van Zonnepark Westdorp in Drenthe. Het zonnepark krijgt een oppervlakte van 9,6 hectare en is gepland op twee percelen aan de Kanaalstraat bij Westdorp. Het zonnepark zal jaarlijks zo’n 6,7 MW aan zonne-energie genereren. De gemeente keurde de plannen al eerder goed, omdat ze passen in het beleidsplan zonneakkers Borger-Odoorn 2018-2020.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een overheidsregeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren en is bedoeld voor hernieuwbare energie-projecten. Dankzij de SDE+ subsidie, die Zonnepark Westdorp de komende 15 jaar voor elke kWh aan opgewekte elektriciteit krijgt, kan het park aangelegd worden en zo een bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse doelstellingen met betrekking tot duurzame energie.

Het zonnepark, dat wordt aangelegd op twee percelen aan de Kanaalstraat bij Westdorp, zal op een zeer milieuvriendelijke manier stroom opwekken en wordt optimaal in het landschap ingepast. Het zonnepark wordt zo ontworpen dat begrazing van de weides mogelijk blijft en er rekening wordt gehouden met planten en dieren. Slechts dertig procent van de oppervlakte van het zonnepark bestaat uit zonnepanelen, die een maximale hoogte hebben van 2,5 meter. De zonneweide heeft aan de randen en tussen de rijen zonnepanelen brede stroken land en overal wordt soortenrijk gras gezaaid. Dit maakt de zonneweide tot een goede leefomgeving voor dieren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bijen en/of schapen op het terrein te houden. Het zonnepark zal omheind worden door een houten hek met draad, dat geplaatst wordt in de omringende hagen.

Het is nog niet bekend wanneer Lightsource BP start met de aanleg van Zonnepark Westdorp.

Gerelateerd nieuws

16 Jun, 2023

Albert Sein aan de slag als Head of Business Development bij Lightsource bp Nederland

Albert de Nederlandse activiteiten van Lightsource bp op het gebied van zonne-energie en energieopslag leiden en uitbreiden.

Lees het verhaal

15 Mar, 2023

Lightsource bp van start in Duitsland

Tegen 2030 wil Lightsource bp in Duitsland elk jaar 300 tot 400 megawatt aan zonne-energiecapaciteit ontwikkelen.

Lees het verhaal

01 Mar, 2023

Lightsource bp nieuwe bedrijfsvriend van Studio Energie

Lightsource bp is per 1 maart bedrijfsvriend van de podcast Studio Energie

Lees het verhaal