Nederland

Zonneweide Broekven

Kerngetallen

22MWp

(Megawatt piek) opgesteld vermogen

8,000

Huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

10.850 ton

CO2-besparing per jaar (gelijk aan 925 grote gezinsauto's)

7.0%

CO2-besparing per jaar, equivalent van 925 grote gezinswagens

Huidige status

Locatie onderzoek en ontwerp

Participatie

Vergunnings-procedure

Bouw-voorbereiding

Aanleg

In bedrijf

Herstel-werkzaamheden

Medio 2020 heeft de gemeente Leudal een openstellingsronde aangekondigd waarin iedereen een locatie kon indienen. Het zoekgebied, ten noorden van de gemeente, was al door de gemeente aangegeven. Tevens werd aangekondigd dat tijdens deze openstellingsronde maximaal 50 hectare ingepland kon worden.

De gemeente heeft drie locaties voor de aanleg van zonneparken aangewezen. Deze locaties zijn beoordeeld aan de hand van het beleidskader Duurzame Energie en de leidraad voor de Openstellingsronde Duurzame energie 2020.

Het voorstel van Lightsource bp is gekozen is op basis van onder andere inpassing in het landschap, de energiekansenkaart en de bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen en ontwerpprincipes.

Lightsource bp zal samen met de gemeente en omwonenden een plan voor de inrichting van de zonneweide uitwerken. We verzamelen reacties en gaan de dialoog aan met omwonenden om het project gezamenlijk te ontwikkelen. Daarbij focussen we vooral op een goede inpassing in de omgeving, biodiversiteit en de juiste ontwerpprincipes.

Ons voorstel

Ons voorstel is gebaseerd op de resultaten van onderzoeken naar ecologie, archeologie en landschappelijke waarden. Het landschaps- en beplantingsplan houdt rekening met het lokale landschap, bestaande groenstructuren, zichtlijnen en biodiversiteit. Hiernaast is ons voorstel te zien:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over ons plan voor zonneweide Broekven, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.

nl.informatie@lightsourcebp.com +31(0)850642438

*Geeft verplicht veld aan