Nederland

Zonneweide Technopark

Key numbers

2.3MWp

(Megawatt piek) opgesteld vermogen

781

Huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

1.027

CO2-besparing per jaar

Current status

Locatie onderzoek en ontwerp

Participatie

Vergunnings-procedure

Bouw-voorbereiding

Aanleg

In bedrijf

Herstel-werkzaamheden

Begin april 2019 werd door de gemeente Sluis een prijsvraag uitgezet voor de realisatie van twee zonneparken in Breskens en Schoondijke. Het gaat hierbij om twee uit exploitatie genomen delen van de bedrijventerreinen Deltahoek in Breskens (2 hectare) en Technopark in Schoondijke (2,1 hectare).

Eind mei 2019 is door Lightsource bp een voorstel ingediend voor de ontwikkeling van zonneweide Technopark, bestaande uit een landschapsplan en een voorstel voor financiële participatie. Op 17 juli 2019 werd Lightsource bp door het college B&W van de gemeente Sluis aangewezen als ontwikkelaar van zonneweide Technopark.

Ons voorstel is gebaseerd op de resultaten van onderzoeken naar ecologie, archeologie en landschappelijke waarden. Het opgestelde landschaps- en beplantingsplan houdt rekening met de lokale recreatie- en groenstructuur, zichtlijnen en biodiversiteit.

Over het project is een persbericht naar de lokale media gestuurd.

Ons voorstel

Het ingediende voorstel zal worden afgerond op basis van de informatiesessie en de resultaten van de laatste onderzoeken naar bodem en archeologie. Hieronder is ons voorstel te zien:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over ons plan voor zonneweide Technopark, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.

nl.informatie@lightsourcebp.com +31(0)850642438

*Geeft verplicht veld aan