Nederland

Zonneweide Broekven – betrokkenheid bij de gemeenschap

17 September jl. heeft de gemeente Leudal een drietal locaties aangewezen om verder richting realisatie te komen. De locaties zijn beoordeeld aan de hand van het beleidskader Duurzame Energie en de leidraad voor de Openstellingsronde Duurzame energie 2020.

De locatie Broekven, gelegen aan de Heldenseweg in Neer is een van die locaties.

Lightsource bp zal de komende tijd bezig zijn om het initiatief samen met u verder uit te werken. Want uw als omwonende en belanghebbende is voor ons van ‘zwaar’ belang.

Via verschillende kanalen zullen wij contact met u zoeken om samen naar een gedragen ontwerp te komen. Op deze website willen wij u graag de eerste aanzet laten zien, u verder informeren over het project en proces. Maar vooral uw input ophalen.

De ‘focus’ in deze fase zijn geconcentreerd op de landschappelijke inpassing en biodiversiteit en mogelijk inzet van de financiele participatie. Per onderdeel is een korte vragenlijst in te vullen.

Verder op deze pagina vind u informatie over de eerste aanzet van landschappelijke inpassing, mogelijkheden (financiele ) participatie.

Tevens staan kunt u hier de datums van informatieavonden vinden als een FAQ-sheet (veel voorkomende vragen en antwoorden).

Door verder naar beneden te scrollen vind u respectievelijk:

  • Landschappelijke inpassing

  • (financiele) participatie

  • Vragenlijst

  • Participatiemomenten / mogelijkheden

  • Relvante documentatie

  • contactmogelijkheden

Landschappelijke inpassing en biodiversiteit

De mogelijke inrichting van zonneweide Broekven

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van een zonneweide is de bestaande landschappelijke kwaliteit. De gemeente Leudal heeft hiervoor ontwerpprincipes vastgelegd. Bij Broekven gaat het om een landschap, dat het resultaat is van een heideontginning. Het wordt gekenmerkt door zijn wijdse en open indeling en veel rechte lijnen.

Voor deze locatie is het belangrijk de openheid en de wijdse indeling te behouden. Hiervoor is een eerste aanzet gemaakt, waarin de uitgangspunten vanuit de gemeente zijn meegenomen. Op basis van deze eerste aanzet willen we met u in gesprek te gaan, zodat wij uw wensen en ideeёn in het plan kunnen verwerken. Nu is het woord aan u!

Graag ontvangen wij reacties van u als omwonende en andere belanghebbende op ons initiatief. Denk hierbij aan soort beplanting, de erfafscheiding of de indeling van het terrein. Maar ook gaan we graag met u in gesprek over de opstelling van de panelen en de biodiversiteit.

U kunt op verschillende manieren input geven. Onder andere door het invullen van de vragenlijst of door direct contact met via e-mail of post.

Financiële participatie

Een zonneweide voor iedereen!

Bijna iedereen erkent het nut en de noodzaak van duurzame energie, maar niet iedereen is altijd even blij met de aanleg van een zonneweide en men wil dan ook graag inspraak hebben of informatie krijgen over de (financiёle) participatiemogelijkheden.

Lightsource bp is van mening dat de (directe) omgeving ook profijt moet hebben van de aanleg van een zonneweide. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, die wij graag aan u voorleggen en met u willen bespreken.

Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met obligaties te werken waarbij iedereen een laagdrempelige mogelijkheid krijgt om mee te kunnen profiteren van de zonneweide. Stelt Lightsource bp een bedrag beschikbaar dat ten goede komt aan de lokale gemeenschap, in de vorm van een duurzaamheidsfonds. Met dat fonds komen er gelden beschikbaar die besteed kunnen worden aan wensen en behoeften van de lokale gemeenschap op het gebied van duurzaamheid. Bovendien stelt Lightsource bp een educatiepakket beschikbaar voor het basisonderwijs, zo zijn er lessen over duurzame energie en worden rondleidingen op de zonneweide verzorgt.

Graag ontvangen wij ook andere ideeёn van omwonenden over participatie in het project. Via onder andere een vragenlijst kunt u bijvoorbeeld uw interesse in obligaties kenbaar maken of ideeёn voor de besteding van het duurzaamheidsfonds inbrengen. Het leveren van input kan op verschillende manieren. De mogelijkheden vindt u onderaan deze pagina.

Informatie-avonden en andere participatie mogelijkheden

Generieke Informatieavonden*

*Onder voorbehoud van COVID-19 maatregelen vanuit RIVM / Overheid

Doel:   Verzamelen reacties op de landschappelijke inpassing/ biodiversiteit    en de financiele participatiemogelijkheden.
Voor wie:    
Alle omwonenden en belanghebbende
Wanneer:  
September 2021, van 18:00 uur
Waar:   Hammaeker (gemeenschapshuis Neer)

 

U kunt zich voor één van de sessies aanmelden via de volgende link.

Doel:   Verzamelen reacties op de landschappelijke inpassing/ biodiversiteit en de financiele participatiemogelijkheden.
Voor wie:    
Alle omwonenden en belanghebbende
Wanneer:    
nader te bepalen
Waar:   
online

Ronde tafel gesprekken locatie buurtschappen

De lokale buurtschappen ontvangen een afzondelijke uitnodiging om middels een ronde tafel gesprek (petit commite) ideeen uit te wisselen.

Doel:   Dialoog aangaan met de locale buurtschappen voor het verzamelen   van input aangaande landschappelijke inpassen en financiele   participatie mogelijkheden.
Voor wie:    
Locale buurtschappen
Wanneer:    
Gezamenlijk in te plannen
Waar:  
 Nader te bepalen

Online

Vragenlijst
Voorgeselecteerde vragenlijst om zo effectief mogelijk informatie op te halen aangaande landschappelijke inpassen en financiele participatie mogelijkheden.

Doel:   Ophalen informatie aangaande landschappelijke inpassen en   financiele participatie mogelijkheden.
Voor wie:   
Iedereen
Wanneer:    
niet van toepassing (online enquete)
Waar:   
niet van toepassing (online enquete)

E-mail of contcactformulier

Mogelijkheid om (anoniem) input te leveren over de ontwikkeling van zonneweide Broekven

Doel:   Ophalen informatie aangaande landschappelijke inpassen en   financiele participatie mogelijkheden.
Voor wie:   
Iedereen
Wanneer:    
niet van toepassing (online enquete)
Waar:   
website contactformulier of mailen naar broekven@lightsourcebp.com

Downloads

Algemeen

Samenvatting ingediende stukken tbv openstellingsronde

FAQ (vraag- en antwoordenlijst) en updates