Poland

Farma Fotowoltaiczna Jarosław

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

200MW

moc zainstalowana farmy

107 361

Liczba gospodarstw domowych mogąca być zasilana przez farmę

147 ha

Powierzchnia farmy

174 444

Redukcja CO2 w ujęciu rocznym

148 264

Ekwiwalent redukcji pojazdów emitujących CO2

ETAP PROJEKTU

Wybór lokalizacji

Wstępne oceny, projekty techniczne

Złożenie wniosków

Realizacja warunków planowania

Budowa

Eksploatacja

Likwidacja

Farma Fotowoltaiczna Jarosław

Farma Fotowoltaiczna Jarosław zlokalizowana będzie w powiecie jarosławskim, na terenie Województwa Podkarpackiego. Projekt ma moc przyłączeniową 150MWp AC i docelową moc zainstalowaną na poziomie 200MWp DC. Projekt realizowany jest w bliskiej współpracy z władzami i społecznością lokalną. W bezpośrednim sąsiedztwie farmy znajduje się oferowany przez Urząd Gminy Jarosław teren inwestycyjny o powierzchni ok. 180 ha.

Skontaktuj się z nami

Zawsze chętnie służymy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań. Można się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie przez zespół obsługi klienta.

info@lightsourcebp.com 03332000755

*Wymagane pola