Nederland

Lightsource bp intensiveert samenwerking met SolarPower Europe

Lightsource bp, een van de grootste zonne-energiebedrijven wereldwijd, heeft zijn lidmaatschap van SolarPower Europe (SPE) uitgebreid. Doel van deze organisatie en haar leden is om Europa te helpen op weg naar een CO2-neutrale toekomst in 2050 door in te zetten op zonne-energie.

SolarPower Europe vertegenwoordigt bedrijven en organisaties in de hele keten die zich bezighoudt met zonne-energie. De koepelorganisatie zet zich in om ervoor te zorgen dat deze vorm van energie het belangrijkste alternatief vormt bij het terugdringen van de uitstoot en het werken aan een CO2-vrije toekomst. Het lidmaatschap zorgt ervoor dat Lightsource bp zijn kennis en expertise op het gebied van zonne-energie binnen SPE kan delen en op deze manier een bijdrage levert aan de gezamenlijke ambitie: ervoor zorgen dat zonne-energie de belangrijkste energiebron in Europa wordt.

“Lightsource bp is afgelopen jaren uitgegroeid tot marktleider”, benadrukt Kareen Boutonnat, CEO van Lightsource bp in Europa. “In een periode van slechts vier jaar tijd zijn we in heel Europa flink gegroeid. Op dit moment zijn we actief in negen EU-lidstaten. Daarom hebben we ons lidmaatschap van SolarPower Europe opgeschaald om te laten zien dat we volledig toegewijd zijn aan zonne-energie en dat we de ontwikkelingen op dit terrein in de industrie willen helpen versnellen. We willen interessante partnerschappen aangaan en partners informeren en ondersteunen die een bijdrage kunnen leveren aan het vormgeven van een CO2-vrije toekomst in Europa.”

“Onze eerste stap was het opzetten van een Europees Government Affairs-team in Brussel. We willen nu een volgende stap zetten, onze betrokkenheid te verbreden en de ambities van SolarPower Europe ondersteunen bij het realiseren van een wereld waarin klimaatbewustzijn en duurzaamheid centraal staan”, vervolgt Boutonnat.

In de afgelopen 10 jaar heeft Lightsource bp zijn activiteiten uitgebreid naar 17 nieuwe landen en zichzelf daardoor stevig op de kaart gezet als marktleider op het gebied van zonne-energie. Het tegengaan van klimaatverandering is dé centrale ambitie van Lightsource bp. Aangezien de vraag naar elektriciteit blijft stijgen, zorgt dat voor grote uitdagingen. Bij alle activiteiten die nodig zijn om aan de vraag te voldoen, is duurzaamheid voor Lightsource bp hét speerpunt. Doel is om in 2025 minimaal 25 GW aan zonne-energie op te wekken. Ondertussen werkt het bedrijf aan het stimuleren van innovatie op het gebied van CO2-besparende technologieën en aan het integreren van duurzaamheid op alle niveaus en in alle activiteiten.

“Dit is een cruciale periode voor de toekomst van zonne-energie. We zijn blij dat Lightsource bp het lidmaatschap aan onze organisatie uitbreidt. Het is geweldig om ze aan boord te hebben. Samen zetten we ons in voor deze schone vorm van energie die essentieel is om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te behalen. We werken al een aantal jaren met veel plezier samen met Lightsource bp. Het bedrijf is onder meer voorzitter van onze Life-Cycle Quality-werkgroep. Gezamenlijk hebben we richtlijnen voor Best Practices in de zonne-energiesector opgesteld. Zijn kennis en expertise zal helpen om het momentum vast te houden en om ervoor te zorgen dat er tegen 2030 meer energie wordt opgewekt door zonne-energie dan door welke andere energiebron dan ook”, aldus Walburga Hemetsberger, voorzitter van SolarPower Europe.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

01 Mar, 2023

Lightsource bp nieuwe bedrijfsvriend van Studio Energie

Lightsource bp is per 1 maart bedrijfsvriend van de podcast Studio Energie

Lees het verhaal

15 Feb, 2023

Steunbetuiging na zware aardbevingen in Turkije en Syrië

Wat Lightsource bp doet om de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrie te steunen

Lees het verhaal

01 Feb, 2023

Lightsource bp uitgeroepen tot een van de beste werkplekken van Amerika

Bekijk hoe teamleden het leven beoordelen bij Lightsource bp

Lees het verhaal