GLOBAL

Farma Fotowoltaiczna Kotla

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

170 MWp DC

moc zainstalowana farmy

86 000

Liczba gospodarstw domowych mogąca być zasilana przez farmę

200ha

Powierzchnia farmy

140 000

Redukcja CO2 w ujęciu rocznym

120 000

Ekwiwalent redukcji pojazdów emitujących CO2

Etap projektu

Wybór lokalizacji

Wstępne oceny, projekty techniczne

Złożenie wniosków

Realizacja warunków planowania

Przeniesienie własności

Farma Fotowoltaiczna Kotla

Farma fotowoltaiczna „Kotla” to projekt realizowany przez Lightsource bp w Powiecie Głogowskim na terenie Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z projektem farma ma moc przyłączeniową 130MWp AC i docelową moc zainstalowaną na poziomie 170MWp DC. Projekt zlokalizowany jest w centrum uprzemysłowionego regionu (huty, zakłady produkcyjne), dzięki temu może być wsparciem dla lokalnych przedsiębiorstw w zielonej transformacji.

Projekt realizowany jest w bliskiej współpracy z władzami i społecznością lokalną. Budowa pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Kotla rozpocznie się w pierwszej połowie 2024 r. Początek produkcji energii elektrycznej planowany jest na rok 2025.

Skontaktuj się z nami

Zawsze chętnie służymy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań. Można się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie przez zespół obsługi klienta.

info@lightsourcebp.com 03332000755

*Indicates required field