GLOBAL

Farma fotowoltaiczna Kotuń

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

5x10MWp

moc zainstalowana farmy

26,840

Liczba gospodarstw domowych mogąca być zasilana przez farmę

ok.76ha

Powierzchnia farmy

43,611 (MT)

Redukcja CO2 w ujęciu rocznym

37,066

Ekwiwalent redukcji pojazdów emitujących CO2

Etap projektu

Wybór lokalizacji

Wstępne oceny, projekty techniczne

Złożenie wniosków

Realizacja warunków planowania

Budowa

Eksploatacja

Likwidacja

Farma fotowoltaiczna Kotuń

Farma „Kotuń” zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w okolicach Piły. Składa się z 5 projektów o mocy zainstalowanej 10MWp. Jest to pierwszy tej wielkości projekt w Polsce, który wykorzystuje konstrukcje nadążne, tzw trackery. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2023 r., pełną moc do sieci dostarczy w 2024. Jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę na etapie projektowania farmy jest zachowanie bioróżnorodności środowiska naturalnego. Lightsource bp na całym świecie stosuje naturalne metody utrzymania terenu, na których posadzone są farmy fotowoltaiczne – wypas owiec, czy rozwój pszczelarstwa tak istotnego dla lokalnego ekosystemu.

Skontaktuj się z nami

Zawsze chętnie służymy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań. Można się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie przez zespół obsługi klienta.

info@lightsourcebp.com 03332000755

*Indicates required field