GLOBAL

Zonneweide Boesingheliede

Kerngetallen

75MWp

(Megawatt piek) opgesteld vermogen

20.000

Huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

9,760ton

CO2-besparing per jaar

Huidige status

Locatieonderzoek en ontwerp

Participatie

Vergunnings-procedure

Bouw-voorbereiding

Aanleg

In bedrijf

Herstel-werkzaamheden

De gemeente Haarlemmermeer heeft, om invulling te geven aan haar duurzaamheidsdoelstelling, eind 2021 initiatiefnemers de ruimte gegeven om plannen in te dienen binnen het aangewezen zoekgebied voor grootschalige zonneakkers: het Zonnecarré. Het plan van Lightsource bp binnen dit gebied is als één van de initiatieven uitgekozen om verder tot ontwikkeling te brengen.

Het perceel van Zonneweide Boesingheliede is ca. 70 hectare groot en ligt ingeklemd tussen de IJweg en Schipholweg, pal naast de snelweg A5 en in de nabijheid van de Polderbaan van Schiphol. De grond wordt momenteel gebruikt als akkerbouwland.

Beoogd wordt om groene stroom te produceren voor ca. 20.000 huishoudens door een zonneweide te ontwikkelen met een vermogen van ca. 75 MWp. Ook wordt de impact van de installatie op het stroomnet geminimaliseerd door het toepassen van een energie opslagsysteem.

Lightsource bp wil een zonneweide realiseren die past binnen de landschappelijke kenmerken van het Zonnecarré in de Haarlemmermeer. In het plan is daarom veel aandacht besteed een degelijke landschappelijke inpassing en zal 20 hectare van het plangebied hiervoor worden gebruikt.

Op basis van analysis is gekozen om de huidige strakke verkaveling te versterken en deze extra aan te zetten met groenstroken, waardoor de karakteristieke structuur nog beter naar voren komt. De toegepaste groenelementen/vlakken leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit en ecologisch functioneren van dit landschap. Diverse soorten flora en fauna zullen hiervan profiteren, zoals insecten, akkervogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Aan de zijde van de IJweg wordt 125m vrijgehouden voor agrarische gebruik met een biologische insteek, en aan de noordzijdes komt een groenstrook bloemrijk grasland met eventuele ruimte voor begrazing van schapen. In de hoek van Schipholweg en de A5 is een fietsrustpunt beoogd met oplaadplaatsen, waarbij deze locatie toegankelijk wordt gemaakt middels een verbinding met het fietspad langs het viaduct van de snelweg A5. Vanaf het fietsrustpunt komt een struinpad onder het viaduct door, die loopt naar een ander initiatief langs de Hoofdweg. Zo gaat de route dan onderdeel uitmaken van het ‘Groene Carré Noord’.

 

Omgevingsdialoog

Met het beeldkwaliteitsplan Zonnecarré, opgesteld door de gemeente, in onze hand zijn we samen met omwonenden en andere belanghebbenden invulling gaan geven aan het project. Er zijn bijvoorbeeld diverse avonden georganiseerd in Dorpshuis ‘De Vluchthaven’ om met omwonenden te komen tot wat de landschappelijke inpassing nu is. Ook heeft er een inspraakavond plaatsgevonden over het bewerkstelligen van lokaal eigendom bij ontwikkeling van de zonneweide. Momenteel werken wij met de omgeving en instanties de borging van het lokale eigendom verder uit.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over ons plan voor zonneweide Boesingheliede, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.

nl.informatie@lightsourcebp.com +31(0)850642438

*Indicates required field