GLOBAL

Zonneweides Dungense Polder en Kloosterstraat

Kerngetallen

8,5 & 9,5 MWp

(Megawatt piek) opgesteld vermogen

2399 & 2646

huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

1150 & 1268 ton

CO2-besparing per jaar, equivalent van 1.050 grote gezinswagens

Huidige status

Locatie onderzoek en ontwerp

Participatie

Vergunnings-procedure

Bouw-voorbereiding

Aanleg

In berdrijf

Herstel-werkzaaheden

Begin 2021 heeft de gemeente’s-Hertogenbosch een tender uitgeschreven voor 100 ha aan zonnevelden. Lightsource bp heeft met twee plannen hierop ingeschreven, namelijk zonneweide Dungense Polder en zonneweide Kloosterstraat. In oktober 2021 hebben we de planologische medewerking van de gemeente gegund gekregen.

Klik op de onderstaande link naar de participatie- en communicatiepagina van zonneweides Dungense Polder en Kloosterstraat.

De gemeente heeft in de eerste fase ca. 53 ha aan initiatieven toegekend (9-tal initiatieven), waarvan twee locaties met een totaaloppervlakte van ca. 15 ha van Lightsource bp.

De twee initiatieven van Lightsource bp zijn gekozen om haar ligging, schaalbaarheid en kernkwaliteiten. Zo zijn de projecten gelegen aan de snelweg (A2) zijn de passend in maat en schaal ten aanzien van de omgeving en is er gekozen om openheid te borgen door de afmetingen van de projecten en haar doorbrekingen.

Onze voorstellen

De initiatieven transformere het gebied tot een multifunctioneel gebied met een meer natuurlijk karakter door het toepassen van de verschillende types groen: struweelhagen, ruigte, bloemrijk grasland, natuuroevers en bredere watergangen. Vooral de natuur krijgt hierbij veel ruimte in de vorm van zowel leefgebied als veilig netwerk door het nu eentonige agrarische landschap.

Neem contact op

We staan altijd klaar om u te helpen met eventuele vragen. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of telefonisch onze klantenservice.

nl.informatie@lightsourcebp.com +31(0)850642438

*Indicates required field