GLOBAL

Zonneweide Deltahoek

Kerngetallen

1,7MWp

(Megawatt piek) opgesteld vermogen

614

Huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

809 ton

CO2-besparing per jaar

Huidige status

Locatie onderzoek en ontwerp

Participatie

Vergunnings-procedure

Bouw-voorbereiding

Aanleg

In bedrijf

Herstel-werkzaamheden

Begin April 2019 werd door de gemeente Sluis een prijsvraag uitgezet voor de realisatie van een tweetal zonneparken in Breskens en Schoondijke. Het gaat hierbij om twee uit exploitatie genomen delen van de bedrijventerreinen Deltahoek in Breskens (2 hectare) en Technopark in Schoondijke (2,1 hectare).

Eind mei 2019 werd door Lightsource bp een voorstel ingediend voor de ontwikkeling van zonneweide Deltahoek, bestaande uit een landschapsplan en een voorstel voor financiële participatie. Op 17 juli 2019 werd Lightsource bp door het college B&W van de gemeente Sluis als ontwikkelaar voor de zonneweide Deltahoek geselecteerd.

Ons voorstel is gebaseerd op de resultaten van onderzoeken naar ecologie, archeologie en landschappelijke waarden. Het landschaps- en beplantingsplan houdt rekening met het lokale landschap, bestaande groenstructuren, zichtlijnen en biodiversiteit.

Over het project is een persbericht naar de lokale media gestuurd.

Ons voorstel

Het ingediende voorstel zal worden afgerond op basis van de informatiesessie en de resultaten van de laatste onderzoeken naar bodem en archeologie. Hieronder is ons voorstel te zien:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over ons plan voor zonneweide Deltahoek, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.

nl.informatie@lightsourcebp.com +31(0)850642438

*Indicates required field