GLOBAL

Zonneweide Westdorperveen

Kerngetallen

7.4MWp

(Megawatt piek) opgesteld vermogen

2,000

Huishoudens worden jaarlijks van elektriciteit voorzien (equivalent)

4,000

CO2-besparing per jaar, equivalent van 925 grote gezinswagens

Huidige status

Locatie onderzoek en ontwerp

Participatie

Vergunnings-procedure

Bouw-voorbereiding

Het project is overgedragen aan

In December 2017 heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn onder de naam ‘Zonne-oogst’ beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn. In dit beleidsplan heeft de gemeente voor de periode 2018-2020 ruimte gegeven aan een beperkt aantal zonneparken: 10 van 1 tot 5 hectare en 2 van 5 tot 60 hectare.

Lightsource bp is na een beoordeling van verschillende initiatieven begin 2018 gekozen om een tweetal percelen van 5 hectare te ontwikkelen tot zonneweide Westdorperveen. Daarna zijn in samenwerking met Rho Adviseurs uit Leeuwarden verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot een planvoorstel te komen. De conceptplannen hebben van 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018 ter inzage gelegen voor zienswijzen. Hierbij hebben de provincie Drenthe en Astron LOFAR, exploitant van de LOFAR-radiotelescoop, een inhoudelijke zienswijze ingediend, waarna de plannen zijn aangepast.

Op 15 maart 2019 heeft in Voshuys te Ellertshaar een informatieavond plaatsgevonden. Hierover is een persbericht naar de lokale media gestuurd.

Hierna zijn het bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning door de gemeenteraad van Borger-Odoorn op 11 oktober gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde plannen hebben van 8 november 2018 tot en met woensdag 19 december 2018 ter inzage gelegen. Op basis van de verkregen licentie heeft Lightsource bp de benodigde SDE+ subsidie aangevraagd. Deze is in januari 2019 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toegewezen.

Tegen de plannen voor zonneweide Westdorperveen en de overige zonneweides is een beroep ingediend door Astron LOFAR. Op 12 juni 2019 heeft hiervoor een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State, als gevolg waarvan de plannen nogmaals gewijzigd vastgesteld zijn op 4 juli 2019.

Ons voorstel

Ons voorstel is gebaseerd op de resultaten van onderzoeken naar ecologie, archeologie en landschappelijke waarden. Het landschaps- en beplantingsplan houdt rekening met het lokale landschap, bestaande groenstructuren, zichtlijnen en biodiversiteit. Hieronder is ons voorstel te zien:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over ons plan voor zonneweide Westdorperveen, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.

nl.informatie@lightsourcebp.com +31(0)850642438

*Indicates required field